..an absolute essential in every newborn’s wardrobe.

This little silk bonnet has been knitted for Norwegian babies for years.

(English text below)

Venter du en liten baby? Eller kanskje du snart skal bli besteforelder. Denne lille silkeluen er etter min mening en absolutt nødvendighet i enhver nyfødts garderobe og har blitt strikket til norske babyer i årevis.


Noe av det første den nyfødte vil trenge er en tynn lue. Luen bør ha god passform og gjerne gå litt ned i pannen. En liten lue er også en fin gave, og noe alle vordende foreldre blir glade for å få til sin lille.


Mesteparten av kroppsvarmen forsvinner ut gjennom barnets hode, så en tynn lue hjelper babyen å holde varmen. Barnets første lue bør strikkes i tynn ull eller silke, eller en blanding av disse, da både ull og silke er temperaturregulerende. Husk alltid å kjenne i barnets nakke hvis du lurer på om barnet er for varmt eller for kaldt. Huden skal være varm, men ikke klam.


Silkelue i rillestrikk er myk og svært elastisk og føyer seg godt etter barnets hodeform. Luen strikkes nedenfra og opp, frem og tilbake på en rundpinne. Den gode passformen dannes ved hjelp av økninger og fellinger. Luen sys til slutt sammen med en søm midt bak.


Silkelue har strikkefasthet 28 masker per 10 cm og kommer i størrelsene Prematur (0-3 mnd) 3-6 mnd (6-12 mnd) 12-18 mnd (18-24 mnd). Silkelue er min versjon av denne klassiske luen som har vært strikket til norske babyer i alle år. 


Du finner norsk, svensk og engelsk oppskrift på indiblomst.com og på Ravelry. Garnet har du mest sannsynlig allerede liggende i huset. Den røde luen på bildet er størrelse 0-3 mnd, strikket i Silkeull fra Nøstebarn (ca 300 meter per 50 gram) og veier 13 gram. 


Oppskrift på indiblomst.com

Oppskrift på Ravelry


Beste hilsen

GuriExpecting a baby? Or maybe you’re soon to become a grandparent. This little silk bonnet is an absolute essential in every newborn's wardrobe and has been knitted for Norwegian babies for years.


One of the first things your newborn will need is a thin baby hat. The hat should have a good fit and preferably cover a little on the forehead. A baby hat is also a lovely gift, and something that all expectant parents will be happy to get for their little one.


Most of the body heat escapes through the child's head, so a thin hat helps the baby to keep warm. The child's first hat should be knitted in thin wool or silk, or a mix of these, as both wool and silk are temperature-regulating. Always remember to feel the child's neck if you wonder if the child is too hot or too cold. The skin should be warm, but not clammy.


Silk hat in garter stitch is soft and very elastic and shapes well around the child's head. The hat is knitted from the bottom up, back and forth on a circular needle. The good fit is created with the help of increases and decreases. The hat is finally sewn together with a seam in the center back.


Silk hat has a knitting tension of 28 stitches per 10 cm and comes in the sizes Premature (0-3 months) 3-6 months (6-12 months) 12-18 months (18-24 months). Silk hat is my version of this classic hat that has been knitted for Norwegian babies for years.


You can find the Norwegian, Swedish and English pattern on indiblomst.com and on Ravelry. And, you most likely already have the yarn lying around the house. The red hat in the picture is size 0-3 months, knitted in Silk wool from Nøstebarn (approx. 300 meters per 50 grams) and weighs 13 grams.


Pattern at indiblomst.com

Pattern on Ravelry


All the best

Guri