Personvern

Indiblomst samler inn og lagrer kun de personopplysningene som er nødvendige for å kunne utføre forpliktelsene i henhold til avtalen. Indiblomst verken selger eller videreformidler din personlige informasjon til andre. Vi registrerer din personlige informasjon med det formål å kunne levere produktet til deg. Når personlig informasjon samles inn via nettstedet vårt, sørger vi for at det alltid gjøres med ditt samtykke, slik at du blir informert om nøyaktig hvilken informasjon som samles inn og hvorfor. Som registrert hos Indiblomst har du i henhold til personopplysningsloven rett til innsikt i hvilken informasjon som er registrert om deg. Forespørsler kan rettes til guri@indiblomst.com

Indiblomst only collect and store the personal data that is necessary to be able to carry out the obligations under the agreement. Indiblomst do not sell or pass on your personal information to others. We register your personal information for the purpose of being able to deliver the product to you. When personal information is collected via our website, we ensure that it is always done with your consent, so that you are informed of exactly what information is collected and why. As registered with Indiblomst, you have, according to the Personal Data Act, the right to insight into what information is registered about you. Inquiries should be directed to guri@indiblomst.com